Hällristningar

Hällristningarna i Tanums kommun utgör ett fascinerande bildarkiv från bronsåldern med hittills
mer än 1 500 kända ristningslokaler med tillsammans 10 000-tals figurer.

Här finns närmare bestämt ca 350 grupper med ristningar som brer ut sig över de släta bergshällarna. De tolkas som tidig symbolisk bildkonst med motiv och placering som medvetet planerats av sina upphovsmän.

När hällristningarna skapades på Tanums hällar, år 1800-500 f. Kr., låg dessa i vattenbrynet. I dag finns de omkring 25-30 meter ovanför havsytan. De hällristningar som ingår i världsarvet är Vitlycke, Aspeberget/Tegneby, Fossum, Litsleby, Gerum och Kalleby.

VÄRLDSARV

1994 fördes Tanums hällristningar upp på Unesco´s världsarvslista och Världsarvskommitténs motivering lyder: ”Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Motivens variationsrikedom är en unik vittnesbörd om livet under europeisk bronsålder. Samspelet mellan kontinuerliga bosättningen och markanvändningen, såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och landskapet, gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på hur kontinuerlig mänsklig bosättning under åtta tusen år”

Vitlycke museum
www.vitlyckemuseum.se
Underslös museum
www.rockartscandinavia.com